INTRODUCCI脫:


  1. LA NECESSITAT DE LES COMUNICACIONS


路 La informaci贸 茅s el proc茅s d鈥檕btenci贸 o d鈥檈laboraci贸 de dades que proporcionen coneixement.

T茅 sentit quan pot ser compartida amb altres persones, i aix貌 esta relacionat amb l鈥檈stabliment d鈥檜ns s铆mbols i d鈥檜ns codis que permetin codificar i descodificar la informaci贸.


  1. EL PROC脡S TECNOL脪GIC DE LA COMUNICACI脫


La comunicaci贸 茅s el proc茅s de transmissi贸 d鈥檌nformaci贸 entre un emissor i un receptor.

Pot ser unidireccional (l鈥檕bservaci贸 de la televisi贸 o l鈥檃udici贸 de la r脿dio) o bidireccional (una conversa per tel猫fon o a trav茅s d鈥檜n xat per internet). El proc茅s comunicatiu es pot veure afectat per la incid猫ncia de les interfer猫ncies.

La tecnologia, mitjan莽ant el proc茅s tecnol貌gic, s鈥檋a encarregat al llarg de la hist貌ria de fer front a un dels grans problemes que dificulten la comunicaci贸: la dist脿ncia. Avui dia podem gaudir d鈥檜na extraordin脿ria xarxa de comunicacions que ens permet parlar per telefonia m貌bil amb una persona que esta en un altre continent.


tel猫graf, fax.EL TEL脠GRAF

Permetia la transmissi贸 de missatges a llarga dist脿ncia mitjan莽ant un fil el猫ctric i per mitj脿 d鈥檕nes electromagn猫tiques. S鈥檜tilitzaven dos s铆mbols: el punt i la ratlla, que es diferenciaven pel temps de tancament del circuit. Amb aquests dos s铆mbols i el codi Morse es codificava la informaci贸.EL TEL脠FON

El sistema telef貌nic es fonamenta en la transmissi贸 bidireccional del so a dist脿ncia mitjan莽ant la conversi贸 del so en un senyal el猫ctric, que es transmet a trav茅s de la xarxa de comunicaci贸 fins arribar al receptor i convertir-se de nou en so.


Els aparells telef貌nics estan connectats a una xarxa de comunicaci贸 a trav茅s de cable el猫ctric.

La connexi贸 amb la xarxa de comunicaci贸 es fa a trav茅s d鈥檕nes electromagn猫tiques.


EL FAX

脡s un sistema per transmetre qualsevol tipus de document impr猫s a trav茅s de la l铆nia telef貌nica i que, alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor.

L鈥檃parell de fax empra la l铆nia telef貌nica per rebre o enviar informaci贸.

La t猫cnica de captaci贸 de la imatge 茅s la mateixa que la d鈥檜n esc脿ner o d鈥檜na fotocopiadora.

LA R脌DIO

La r脿dio ha estat un dels vehicles culturals m茅s importants en la societat actual.

La comunicaci贸 a trav茅s d鈥檕nes electromagn猫tiques requereix un sistema de codificaci贸 de la informaci贸 i un sistema d鈥檈missi贸.

El centre emissor 茅s l鈥檈ncarregat de generar la informaci贸 sonora, codificar-la i emetre-la a l鈥檈spai a trav茅s de les ones electromagn猫tiques.

Les ones modulades s贸n emeses per l鈥檃ntena. La cobertura d鈥檜na emissora es pot veure afectada per la pot猫ncia de l鈥檃mplificador de radiofreq眉猫ncia i per la disposici贸 de l鈥檃ntena. La recepci贸 de l鈥檕na est脿 condicionada per la sensibilitat del receptor, per la dist脿ncia al centre emissor i pels obstacles.


LA TELEVISI脫

El sistema de transmissi贸 茅s el mateix que la r脿dio, la difer猫ncia est脿 en la t猫cnica de captaci贸 de la imatge, el seu processament i la seva reconstrucci贸 posterior. En un estudi de televisi贸 es capta el so i la imatge per separat i les emet conjuntament, per貌 amb freq眉猫ncies i modulacions diferents. El primer element sensible capa莽 de captar la imatge fou el vidic贸.


INTERNET A CASA

Hi ha dos tipus de xarxes segons la velocitat de transmissi贸 de les bandes:

Per a que els diferents tipus d鈥檕rdinadors connectats a Internet puguin rebre i enviar informaci贸 necessiten un llenguatge normalitzat com煤, rep el nom de protocol TCP/IP. Aquest identifica els ordinadors connectats a la xarxa amb un n煤mero per diferenciar-los inequ铆vocament. No es connecta directament a la xarxa, sin贸 que ho fa a trav茅s d鈥檜n ordinador servidor.


<!-- CAJA DE ACCESO DIRECTO AL CHAT-->

<SCRIPT language=Javascript1.2>
<!--
function chat(){
nick=document.chat.nick.value;
window.open('http://chat.hispavista.com:8000/javal.htm?@channel=adolescentes&@nick='+
nick,'newWin','titlebar=no,directories=no,hotkeys=no,menubar=no,location=no,'+
'personalbar=no,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,resizable=yes,width=470,'+
'height=375,screenX=125,screenY=125,top=0,left=0'); }
-->
</SCRIPT> 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0>
<FORM name=chat>
<TBODY> 
<TR> 
<TD class=titulo1grisoscuro vAlign=bottom height=16> 
<DIV align=center><B>ESCRIBE TU NICK</B></DIV>
</TD>
</TR>
<TR> 
<TD> 
<DIV align=center> 
<INPUT class=input size=15 name=nick>
</DIV>
</TD>
</TR>
<TR> 
<TD height=29> 
<DIV align=center><A href="javascript:chat()"><IMG height=17 
hspace=2 src="http://admingaleon.hispavista.com/img/enviar.gif" width=63 
border=0></A> </DIV>
</TD>
</TR>
</TBODY> 
</FORM>
</TABLE>
<FORM name=votacion action="" method=post>
</FORM>

<!-- FIN CAJA DE ACCESO DIRECTO AL CHAT-->